Een (nakend) overlijden in uw

nabije omgeving?

 Wat nu?

 

Uw Kortrijkse Sereni uitvaartplanner naar keuze,  probeert u zo goed mogelijk te helpen en te begeleiden, daardoor kunt u zich ontdoen van alle praktische zorgen dat een overlijden met zich mee brengt

Uitvaartvoorzorg

Een Kortrijkse Sereni uitvaartplanner is uw aanspreekpunt voor het informeren en adviseren betreffende alle mogelijke maatregelen die genomen kunnen worden voor het praktisch en inhoudelijk regelen van een (toekomstige) uitvaart.

U kan uw uitvaartwensen vastleggen in een laatste wilsbeschikking. Deze omvat de volgende essentiële elementen: begrafenis- of crematie – levensbeschouwing – gemeente van laatste rustplaats en of u al dan niet een uitvaartcontract hebt. 

Indien u het inhoudelijke aspect van een uitvaart op voorhand wenst vast te leggen, adviseren wij graag een voorzorg uitvaartcontract met een Kortrijkse Sereni uitvaartplanner naar keuze. Hiervoor kunt u een afspraak maken waarin we u gedetailleerd informeren over de diverse mogelijkheden en de daaraan verbonden prijzen. Er wordt een overeenkomst opgesteld met Sereni, die uw persoonlijke uitvaartwensen zal uitvoeren zoals vastgelegd in de overeenkomst.

Indien u een uitvaartverzekering wenst, kunnen wij hiervoor een vrijblijvend voorstel doen. 

Sereni biedt ook de mogelijkheid om eenvoudig een uitvaart online te plannen. Dit kan via onderstaande knop.

 

Vaststelling overlijden door geneesheer

Bij een overlijden dient steeds een dokter het overlijden vast te stellen. Wanneer het overlijden thuis plaats vindt, contacteert u de huisdokter of dokter van wacht. Deze zal na vaststelling van het overlijden een overlijdensattest opstellen, dateren en ondertekenen.

Wanneer het overlijden in een ziekenhuis plaatsvindt, zal de verantwoordelijke dokter automatisch overgaan tot deze administratieve zaken.

Contacteren van de begrafenisondernemer / uitvaartplanner

Iedereen is vrij om een begrafenisondernemer aan te stellen naar keuze. Het netwerk van lokale Sereni uitvaartplanners staat dag en nacht tot uw dienst. U kan Sereni Leiekant bereiken op het algemene nummer
056 92 23 23, of u kan rechtsreeks met uw lokale Sereni uitvaarplanner contact opnemen. Contactgegevens vindt u hier.

Na vaststelling van het overlijden door de dokter, brengt het permanentieteam van Sereni Kortijk de overledene over naar het uitvaartcentrum Leiekant, of indien gewenst een ander Sereni uitvaartcentrum.

Indien het overlijden in het ziekenhuis plaats vindt, bestaat de mogelijkheid om het lichaam in het mortuarium van het ziekenhuis op te baren. Wees indachtig dat er intiemer en in een huiselijkere omgeving afscheid kan genomen worden in een privaat Sereni uitvaartcentrum.

Inhoudelijke vormgeving uitvaart

Er wordt een afspraak vastgelegd bij u thuis of in het uitvaartcentrum. Uw Sereni uitvaartplanner naar keus ontdoet u van alle praktische zorgen, luistert naar uw uitvaartwensen,  verzamelt de nodige gegevens en stelt de nodige documenten op die noodzakelijk zijn bij de aangifte van het overlijden.

Daarnaast dienen een aantal essentiële keuzes gemaakt te worden waarover Sereni u diepgaand informeert, zowel naar mogelijkheden als de daaraan verbonden prijzen.  Hieronder vindt u alvast enkele belangrijke onderwerpen.

Begrafenis of crematie?
Kerk of aula?
Aankondiging van het overlijden via rouwbrieven of dagbladen
Keuze van uitvaartmuziek
Keuze van gedachtenissen
Keuze van bloemen

Opstellen draaiboek uitvaart

Een draaiboek is een handig hulpmiddel dat in detail beschrijft hoe de uitvaart werd besproken en hoe deze zal worden uitgevoerd. Dit draaiboek wordt samen met de familie overlopen en aangevuld of aangepast waar nodig. 

Dankzij het draaiboek is er een duidelijke leidraad en weten alle betrokken partijen wat er concreet dient te gebeuren. Samen kan er gestreefd naar een waardig en persoonlijk afscheid. Een Sereni uitvaartplanner bezorgt ook steeds de gedetailleerde prijsopgave van de besproken uitvaart. Dit open en transparant prijsbeleid voorkomt latere onduidelijkheden.

 

Uitvaart

Uw Sereni uitvaartplanner staat persoonlijk garant dat op de dag van de uitvaart alles verloopt zoals besproken.

De hoofdtaak bestaat er op deze dag in om alles vlot, discreet en respectvol te laten verlopen met de doelstelling dat de aanwezigheid van de begrafenisondernemer en het ceremonieel personeel zo min mogelijk wordt opgemerkt en de overledene centraal komt te staan.

Nazorg: ook na de uitvaart zijn we er
voor jou.

Na het afscheid volgen er heel wat administratieve en fiscale verplichtingen. Binnen het Sereni netwerk kan je als nabestaande steunen op een uitgebreid netwerk van fiscale juristen die je persoonlijk bijstaan bij de administratieve en fiscale afhandeling. Via het persoonlijke Online portaal Mijn Sereni kan je een handig stappenplan om alle administratieve zaken in orde te brengen. Je kan gratis beroep doen op een fiscaal jurist om je vragen te beantwoorden en je professioneel advies te geven.

Gezien een overlijden ook fiscale gevolgen heeft, werken wij samen met een consulent gespecialiseerd in vermogens- en successieplanning. Indien gewenst, biedt deze persoon u alle nodige uitleg inzake het optimaal aangeven van de nalatenschap.

 Ontzorg jezelf, neem contact op met onze Sereni nazorgconsulente Barbara Drieghe.